• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wysokiej jakości asortyment pakowniczy, dla hurtowni i klientów prywatnych

Regulacja prawna zmienia się nieomalże cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda, a jakim sposobem kwestie i spory prawne wyglądały uprzednio? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią lub pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wieczystego milczenia bądź zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa dalej.

1. Galeria

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.